Перший ступінь навчання
Навчальна програма підготовки психотерапевтів і консультантів за методом символдрамиУнікальна авторська методика викладання
Програма розроблена Київським регіональним відділенням Інституту розвитку символдрами і глубинної психології (ІРСГП) у співпраці з Центром психології "Mirtus"
Програма сертифікується ІРСГП, УСП, МОКІП
Науково-практичний семінар основного ступеня символдрами - A. Теорія і практика. (60 акад. годин) + Е2: Основи глибинно-психологічної символіки і методології символдрами (10 академ.годин) + Т1: Вступ до психотерапевтичної практики. Основи психотерапевтичного процесу (20 акад. годин) + Т3: Вступ до психоаналітичної діагностики (20 акад. годин) + E1. Етичний кодекс психотерапевтичної практики (10 акад. год.) Всього: 120 акад.годин
Програма проходить онлайн на платформі ZOOM
Окремі зустрічі по узгодженню з учасниками групи та викладачами можуть проходити офлайн. Програма викладання передбачає семінари теорії і практики (не менше 15 академ.годин на місяць).
Модуль 1 / Особливості методу символдрами і процесу імагинації. Тест-мотив «Квітка» і 3 способи його проведення. Основи глибинно-психологічної символіки й методології символдрами.
 • 23.10.22 з 11.00 до 18.00 Тема: Х.Лейнер та історія створення методу символдрами. Історичні аспекти роботи із образами. Зв'язок символдрами та психоаналізу. Відмінності методу символдрами від інших напрямів психотерапії. Особливості символдрами та процесу імагінації. Три ступені символдрами, стандартні мотиви та режисерські принципи. Тест-мотив «Квітка». Три форми роботи з мотивом "Квітка". Протагоністський сеанс. Робота у малих групах, аналіз малюнків. Аналіз роботи груп. /А1: Науково-практичний семінар основного ступеня символдрами, (10 акад.годин)./
 • Відеолекція: Основні елементи Кататимно-імагінативної психотерапії. Імагінація, уява, фантазія. Наукові засади символдрами. Імагінація у психології, психотерапії, символдрамі. Методологія символдрами. Показання та протипоказання./Е2: Основи глибинно-психологічної символіки і методології символдрами (5 академ.годин)./
 • 25.10.22 з 12.00 до 14.00 Психотерапія як наука у світі: загальна характеристика галузі, історія становлення психотерапії, види психотерапії. Чому психологія та психотерапія набирають все більшої популярності в сучасному світі? /Т1: Вступ до психотерапевтичної практики. Основи психотерапевтичного процесу (2,5 акад. годин)./
Модуль 2 / Імідж психотерапевта та архетипи персональних стилів психотерапевта. Вміння публічно позиціонувати свої особистісні та професійні якості. Показання та протипоказання для проведення символдрами. Мотив "Луг".
 • 22.11.22 з 12.00 до 14.00 Вміння публічно позиціонувати свої особистісні та професійні якості: що можна і не можна робити психологам? Архетипи персональних стилів психотерапевта. Як вибрати свій індивідуальний стиль? /Т1: Вступ до психотерапевтичної практики. Основи психотерапевтичного процесу (2,5 акад. годин)./
 • Відеолекція: Особистість та ідентичність психотерапевта. Імідж: 7 особистісних особливостей психотерапевта. Афекти, емоції, почуття та робота з образами. /Е2: Основи глибинно-психологічної символіки і методології символдрами (5 академ.годин)./
 • 27.11.22 з 10.00 до 18.00 Психоаналітичні основи символдрами. Структура психотерапевтичного сеансу за методом символдрами. Техніки релаксації: цілі та способи проведення. Мотив "Луг". Протагоністський сеанс. Робота у малих групах. Робота із малюнками. Аналіз роботи груп. /А1: Науково-практичний семінар основного ступеня символдрами, (10 акад.годин)./
Модуль 3 / Методологія символдрами і психоаналітичні основи методу. Робота з малюнком в символдрамі й основні техніки інтерпретації малюнків (6-ти крокова техніка). Робота з ресурсами у символдрамі. Мотив «Струмок».
 • 25.12.22 з 10.00 до 18.00 Психологія Я та захисні механізми: характеристики та функції. Глибинно-психологічна символіка у культурі та психології. Мотив «Струмок». Протагоністський сеанс. Робота у малих групах. Робота із малюнками. Аналіз роботи груп. /А1: Науково-практичний семінар основного ступеня символдрами, (10 акад.годин)./
 • Відеолекція: Початок психотерапії та перша зустріч з пацієнтом. Формування робочого альянсу. Формування психотерапевтичного запиту. /Т1: Вступ до психотерапевтичної практики. Основи психотерапевтичного процесу (5 акад. годин)./
 • 27.12.22 з 12.00 до 14.00 Концепція сеттингу. Встановлення психотерапевтичних відносин, рамки та межі в психотерапії. Особливості онлайн-консультування./Т1: Вступ до психотерапевтичної практики. Основи психотерапевтичного процесу (2,5 акад. годин)./
Модуль 4 / Первинне діагностичне інтерв'ю (цілі та зміст). Кататимно-імагінативная психотерапія у роботі з едипальною проблематикою. Опрацювання «протективного» стилю супроводу пацієнта в образі. Робота з мотивом "Гора".
 • 24.01.2023 з 12.00 до 14.00 Первинне діагностичне інтерв'ю (цілі та зміст). Уявлення пацієнта про психотерапію та критерії ефективної психотерапії. Діагностичні можливості символдрами щодо структурного рівня розвитку психіки клієнта. /Т3: Вступ до психоаналітичної діагностики (2,5 акад. годин)./
 • Навчальний фільм "Проведення діагностичного інтервʼю у психодінамічній психотерапії". /Т3: Вступ до психоаналітичної діагностики (5 акад. годин)./
 • 29.01.2023 з 10.00 до 18.00 Види мотивів у символдрамі та прийоми їх використання за різних стратегій психотерапії. Опрацювання «протективного» стилю ведення пацієнта за образом. Регресія як основний дієвий прийом символдрами. Кататимно-імагінативная психотерапія у роботі з едипальною проблематикою. Теорія триангуляціїї. Мотив "Гора". Протагоністський сеанс. Робота у малих групах. Робота з малюнками. Аналіз роботи груп. /А2: Науково-практичний семінар основного ступеня символдрами, (10 акад.годин)./
Модуль 5 / Особливості та правові нюанси психологічних послуг. Психотерапевтичний договір. Питання оплати у психотерапії. Мотив "Будинок".

 • 26.02.2023 з 10.00 до 18.00 Психоаналітичні основи символдрами. Ефекти символдрами та задоволення архаїчних потреб. Мотив «Будинок». Протагоністський сеанс. Робота у малих групах. Робота із малюнками. Аналіз роботи груп. /Науково-практичний семінар основного ступеня символдрами (А2), 10 акад.годин./
 • Відеолекція: Особливості та правові нюанси психологічних послуг. Психотерапевтичний договір. Питання оплати у психотерапії. Як визначити вартість послуг? Як говорити з клієнтами про оплату психотерапії? /Т1: Вступ до психотерапевтичної практики. Основи психотерапевтичного процесу (5 акад. годин)./
 • 28.02.2023 з 12.00 до 14.00 Супервізії та їх значення у підготовці психотерапевта. Подання на супервізію. Протокол випадку. Облік супервізій. Приклад супервізії. /Т3: Вступ до психоаналітичної діагностики (2,5 акад. годин)./
Модуль 6 / Типи особистостей у психодіагностиці. Теорія Ненсі Мак Вільямс, короткий огляд. Захисні механізми психіки. Загальний огляд, методи класифікації. Примітивні та зрілі захисні механізми. Мотив «Узлісся».
 • 26.03.2023 з 10.00 до 18.00 Символи та символіка в глибинній психології, психоаналізі та символдрамі. Розвиток здатності до створення символів в онтогенезі. Мотив «Узлісся». Протагоністський сеанс. Робота в малих групах. Аналіз роботи груп. Науково-практичний семінар основного ступеня символдрами (А2), 10 акад.годин.
 • Відеолекція: Оцінка перспектив робітничого альянсу. Проблеми у роботі з різними пацієнтами. Типи особистостей у психодіагностиці. Теорія Ненсі Мак Вільямс, короткий огляд. /Т3: Вступ до психоаналітичної діагностики (5 акад. годин)./
 • 28.03.2023 з 12.00 до 14.00 «Введення у психоаналітичну діагностику». Захисні механізми психіки. Загальний огляд, методи класифікації. Примітивні та зрілі захисні механізми. /Т3: Вступ до психоаналітичної діагностики (2,5 акад. годин)./
Модуль 7 / Критерії невротичної, межової, психотичної структури особистості. Структурне інтерв'ю Отто Кернберга. Мотив «Дерево».
 • 23.04.2023 з 10.00 до 18.00 Відображення в образах та малюнках пацієнтів феноменів раннього розвитку: агресія, розщеплення, заздрість, ранні стадії едіпового комплексу. Г.Хорн - творець символдрами дітей та підлітків. Мотив «Дерево», різні форми роботи з мотивом «Дерево» за Г.Хорном. Протагоністський сеанс. Робота у малих групах. Аналіз роботи груп. Науково-практичний семінар основного ступеня символдрами (А2), 10 акад.годин
 • Відеолекція: Критерії невротичної, межової, психотичної структури особистості. Структурне інтерв'ю Отто Кернберга. /Т3: Вступ до психоаналітичної діагностики (2,5 акад. годин)./
 • 25.04.2023 з 12.00 до 14.00 Етичний кодекс у психотерапії. Інформована згода, питання конфіденційності у психотерапії. Відносини за межами психотерапії. /Т1: Вступ до психотерапевтичної практики. Основи психотерапевтичного процесу (2,5 акад. годин)./
ТІЛЬКИ ДЛЯ УЧАСНИКІВ Цієї НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ!
Бонус від центру "Mirtus"
На момент участі у програмі Ви отримаєте в подарунок доступ до 10 академ.годин відео записів семінарів з Кататимно-імагінативної психотерапії від центру "Mirtus" та доступ до гугл-диску, на якому розміщені бестселери психологічної літератури.
Записатися на курс
Вартість навчання
Кількість місць у групі обмежена! Участь у програмі можлива лише за попередньою реєстрацією. Для учасників інших навчальних програм центру Mirtus передбачена знижка -5%!
1 місяць навчання за повною програмою
2500 гр.(82 €)
17,5 академичних годин на місяць
2 МІСЯЦі НАВЧАННЯ ЗА ПОВНОЮ ПРОГРАМОЮ
4750 гр. (155 €)
При передоплаті від 2 місяців повного курсу – знижка 5%. Ви заощаджуєте 250 гр.
3 МІСЯЦІ НАВЧАННЯ ЗА ПОВНОЮ ПРОГРАМОЮ
6750 гр.
При передоплаті від 3 місяців повного курсу – знижка 10%. Ви заощаджуєте 750 гр.
4 МІСЯЦІ НАВЧАННЯ ЗА ПОВНОЮ ПРОГРАМОЮ
8500 гр.
При передоплаті від 4 місяців повного курсу – знижка 15%. Ви заощаджуєте 1500 гр.
Прийняти участь у навчанні
Тут ви можете оплатити картою участь у навчанні
Наша команда
Викладачі програми: сертифіковані психологи, доценти та навчаючі психотерапевти Інституту розвитку символдрами та глибинної психології
Катерина Родіна
Керівник програми
Кандидат психологічних наук, засновниця та член правління Інституту розвитку символдрами та глибинної психології (ІРСГП), доцент та супервізор МОКІП, УСП, ІРP, сертифікований психотерапевт, засновниця та головна редакторка журналу «Символдрама», керівниця Центру психології "Mirtus".


Тетяна Фролова
Навчаючий психотерапевт, викладач центру
Кандидат психологічних наук, сертифікований навчаючий психотерапевт ІРСГП, керівниця центру психології "Анкор".
Наталія Мажиріна
Навчаючий психотерапевт, викладач центру
Сертифікований психолог, навчаючий психотерапевт ІРСГП, викладач, член УСП.
Олена Алборова
Навчаючий психотерапевт, викладач центру
Сертифікований психолог, навчаючий психотерапевт ІРСГП, викладач, системний сімейний терапевт, арт-терапевт, член УСП.
Наталія Глотова
Навчаючий психотерапевт, викладач центру
Сертифікований психолог, навчаючий психотерапевт ІРСГП, викладач, член УСП.
Наталія Васильєва
Навчаючий психотерапевт, викладач центру
Сертифікований психолог, навчаючий психотерапевт ІРСГП, куратор спеціалізації КІППТ та керівник Запорізького відділення ІРСГП, викладач, член УСП.
Юлія Котляр
Координатор навчальних програм центру
Сертифікований психолог, координатор навчальних програм Центру психології Mirtus, секретар Київського регіонального відділення ІРСГП.
Людмила Хвалько
Координатор навчальних програм центру
Сертифікований психолог, координатор навчальних програм Центру психології Mirtus, редакторка журналу «Символдрама»,
член УСП.
ПЕРШИЙ СТУПІНЬ НАВЧАННЯ СИМВОЛДРАМІ
Старт нової групи 23 жовтня 2022 | Киев та он-лайн | 2500 гр./ місяць навчання
Натискаючи на кнопку, ви даєте згоду на обробку персональних даних та погоджуєтеся
з політикою конфіденційності
Для розрахунку індивідуальних знижок та реєстрації в програмі можна звертатись на e-mail: mirtus.center@gmail.com